Jab zindagi shuru hogi book


jab zindagi shuru hogi book

(Ref : Arwah e Salasa pg : 242, Writer : Zahoor ul Hasan, aur Maulana Asraf ali Thanvi ne iski takreej ki hai) dekhlo devband ki kahani jab baat apne maulvio ki aayi to kisi ne kuch objection nhi kiya k hamare buzurg ne likha.
Zameen wa asman ki saltanat me gta 5 updates ps3 tasarruf farmate hain.
(Ref :Ainul Faqr 82) 51) hazrat Sheikh Ahmed Saeed Dehelvi Rehmatullah alaih farmate hain, Ulama ka ispar ittefaq hai ki Huzur Aqdas apni Qabr Munawwar me zinda hain.
Hazrat Aboo Darda RadiyAllahu Taala Anhu Bayan Karte Hain Ki Meine Arz Kiya (Ya RasoolAllah Sal Allahu Alaihi Wassalam!).Devbadnio k ek aur buzurg sahab Maulana Jakaria Multani ne ek kitab likhi jis kitab ko har chille me devbandi leke ghumte hai naam fazaiamal me wakya likhte hai chunache likha hai Ahmad Raafi Mashoor Buzurg Akaabir Sufiyah Me Se Hain, Inka Kissa Mashoor Hai.Nabi alaihis salam ne Musa alaihis salam ko qabr ne namaz padhte hue dekha aur fir Baytul Maqdis me bhi tamam Ambiya ko dekha.Maulana Rafiuddin sahab farmate hai pehle mera ye Ruee ka lebada dekhlo.Maut Adm mehez ka naam nahi hai.Chunki hamare Nabi un sabse afzal hain, Isliye chahiye ki apki Hayat-e-Qabr bhi sabse zyada akmal aur atam.Jis se mai ek dum pasina pasina hogaya aur mera lebada tarbatar ho gaya aur yeh farmaya k Mehmood hasan se kehdo k is jhagde me na pade.Lekin koi insan unko nahi dekhta.Nabi akram sallallaho alaihe wasallam tamam Alvi aur Ardi jahan sarshaar hain.Namaz padhte aur Hajj karte hain.(Ref : Fatawa Ibnus Salaah jild: 1 pg:132) 44)hazrat Imam Abul Faaj Bin Rajab Hanbali Rehmatullah alaih farmate hain.
By Maulana Hafiz Muhammad Aslam Zahid .
Suras are classified as Makki or Madni, depending on whether the verses were revealed before or after the migration of hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam / hazrat muhammad peace BE upon HIM to the city of Madina.(Ref: Maqalate Kausari pg: 387) 53)hazrat Allama Ahmed Dahlaan Makki Rehmatullah alaih farmate hain, Ahlesunnat ke haan Ambiyae Kiram ki Hayate Qabr bilkul sabit hai.Ye is baat ki dalil hai ki Insan maut ke baad nahi marte isi tarah Irshad-e-Mustafa alaihis salam hai ki allah ke Nabi marte nahi, ek ghar se dusre ghar muntaqil ho jate hain.Sahih Muslim is a collection of hadith compiled by Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi (rahimahullah).Maulana sahab haazir hue aur band huzre ka darwaja khol k andar daakhil hue Mausam Sakht sardi ka tha.(Ref : Naseemur Riyaz jild : 1 pg : 312) 14) Hazrat Sheikh Abdul Qadir Makki Rehmatullah alaihfarmate hain Huzur Nabi Kareem alaihis salam tamam ambiya ki tarah apni qabr me zinda hain aur mushahidah farma rahe hain.Apka ehteram apki hayat-e-zaahiri ki tarah har musalman par wajib hai.(Ref: Umdatul Riaaya jild :2, pg:307) 41) hazrat Allama Kirmani Rehmatullah alaih farmate hain, Aur ye ehtemal hai ki hazratabu Bakr Rehmatullah alaihne iradah kiya ho ki Huzur Aqdas alaihis salam ki Hayat-e-barzakhi aisi hai, maut jiska taaqqub nahi kar sakti, aur aap alaihis salam.(Ref : Al-Hawi lil Fatawa jild : 2 pg: 363) 26) hazrat Imam Jameel Aafindi Rehmatullah alaih farmate hain.Huzur Akram alaihis salam qabr anwar me zinda hai aur azan wa iqamat ke sath namaz padhte hain.


Sitemap