Metin2 hamachi client 2012


metin2 hamachi client 2012

Imdi Mcncc# yazan yere /etc/rc.
3 tane seçenek gelecek.Arkadalar "ç" yazmamzn nedeni burada klavye ingilizce olarak gözüküyor.Kopyaladktan sonra Portmap ayarlarna geçelim.2kez tklyoruz ve bekliyoruz.Buraya "root" yazyoruz (trnaklar yok.) ve enterlyoruz.Imdi gelen uyarya Yes diyoruz.Imdi arkadalar burasda önemli.Gateway virtual networking, provide remote users with secure access to your private network/LAN from a centralized LogMeIn Hamachi gateway, without modifying firewalls or network routers.
That usually gets them to look beyond the scripts from tier 1 help desk to get a manager on the line that can actually fix things.
Imdi Metin2 Tr yi kurduumuz dizine turkcemc içindeki dosyalarn hepsini kopyalyoruz.
Manage and restore virtual networks for end-users with the click of a mouse, from anywhere via the web.Imdi çkan dosyay açyoruz.Ve solda Server geldi.Centralized software deployment, quickly game wrc 3 untuk pc and easily provision virtual network client software to new computers without having to go onsite.Imdi penceremizi aa alyoruz ve Navicat yükledikten sonra açyoruz.(Dosyalarn çkmasn.) 100 olduktan sonra dosyalarmz çkm demektir.Karmza gelen yerde de0 seçip tklyoruz.Bu dosyayda ayn ekilde çkaryoruz.(Çkarma ilemini biliyorsunuz.) Çkardktan sonra çkardmz klasörün içine giriyoruz.Bundan sonra oyuna girebiliriz.
Sitemap