Pilot examen economie havo 2012


pilot examen economie havo 2012

Voor het juist beschrijven van de reden dat China Sudan onder druk kan zetten 1 Voor het juist beschrijven van de reden dat de EU China onder druk kan zetten 1 Voor het juist beschrijven van het verband tussen export en burgeroorlog 1 www Opgave.
Neem je antwoorden nog eens door en leer van je fouten.And appear well prepared for your certification exam.Ziektekostenverzekeraars: voordeel Door het rookverbod zal er minder gerookt worden en dus minder gezondheidsschade optreden en dat verlaagt kosten voor de verzekeraars.Ziektekostenverzekeraars: nadeel Door het rookverbod zal de levensverwachting toenemen en komen er meer ouderen die relatief hogere zorgkosten kennen, waardoor kosten voor de verzekeraar toenemen.Bronvermeldingen afbeelding Darfur, opgavenboekje blz 10 bron 12 bron 15 gado (Godfrey Mwampembwa Jos Collignon, Bas van der Schot, www).Trouwens ook goed te gebruiken bij de voorbereiding op je schoolexamens.Are you ready for your final exam Havo economy?Deze export bestaat grotendeels uit olie, die vooral wordt afgenomen door China, hetgeen Sudan voor haar inkomsten sterk afhankelijk maakt van China.Dat betekent dat je in 2 uur de kern.Bekijk je resultaten en zie welke onderwerpen jij nog beter kunt voorbereiden.Voor deze auto s is wel bpm betaald, en als de handelaren dat niet meer kunnen / willen doorberekenen in de verkoopprijzen, zullen hun winstmarges kleiner worden.
Voorkom fouten die je onnodig punten kosten.
En verschijn goed voorbereid op je examen.We gaan je in deze video uitleggen wat klimaatgebieden zijn en hoe ze verdeeld zijn over de wereld.Het is een samenvattend antwoord.Doe de online examentraining van Economie Academy.Let wel: Correctiemodellen bevatten vaak een mogelijk antwoord.China op haar beurt is voor haar exportopbrengsten, die zij deels weer nodig heeft om grondstoffen als olie in te kopen, sterk afhankelijk van de EU als grootste handelspartner.Www Opgave 5 20 maximumscore 2 tekort in 2006: (miljoen ) tekort in 2005:, (miljoen ; afgerond) 1, 24 (afgerond) maximumscore 2 Uit het antwoord moet blijken dat een toenemend tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans er toe kan leiden dat het aanbod.Opgave 4 16 maximumscore 2 6,0 3,8 100 57,9 groter dan de gemiddelde stijging van 45 3,8 17 maximumscore 3 a aanbod b vraag c vraag d aanbod e aanbod f vraag Voor elk foutief of ontbrekend antwoord én punt in mindering brengen.19 maximumscore 2 Een beschrijving waaruit blijkt dat bij meer gebruik van biobrandstoffen de vraag naar maïs stijgt, waardoor de prijs van maïs sterk toeneemt.22 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat de daling van de wisselkoers kan leiden tot geïmporteerde inflatie omdat buitenlandse producten duurder worden voor Sudan, hetgeen kan leiden tot een daling van de koopkracht van de mensen in Sudan waardoor de groei van de binnenlandse.
Sitemap